Is uw paspoort getekend door Hem?

Doelstellingen van christelijk boekenhuis De Akker

Doelstellingen   Goede doelen

Christelijk boekenhuis de Akker is een non-profit stichting met zo’n 60 vrijwilligers. Met het werk proberen we 3 doelstellingen te verwezenlijken, namelijk:

Evangelisatie, verbreiding van Gods Blijde Boodschap in Bijbel, boek, muziek en beeld.

Bieden van een plaats voor rust, ontmoeting en verdieping voor onze klanten en vrijwilligers. In werkritme, als mensen hun werk verliezen of juist weer aan het werk willen.

Ondersteuning van goede doelen voor Twenterand en omgeving, in overeenstemming met onze doelstellingen voor evangelisatie en diakonaat.

Doelen die voldoen aan de bovengenoemde doelstellingen, kunnen ook een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Een eventuele bijdrage dient binnen een jaar na verlening besteed te zijn.

Een aanvraag kan gedaan worden door het document in deze link in te vullen.

 

 

De afgelopen jaren hebben we de volgende doelen mogen ondersteunen:

2018

1. Baptisten gemeente Westerhaar. D.m.v. 2 kerstdiensten het evangelie op een laagdrempelig evangelisatie manier brengen aan iedereen binnen Twenterand.

2. Stichting Helping Hands / Peter & Tineke ‘t Lam. Overgangssituatie vanuit Israel. Peter ’t  Lam runt een houtwerkplaats voor jongens met een verstandelijke beperking, Tineke ondersteunt gezinnen met kinderen die lijden aan de huidziekte E.B.

3. Gereformeerde kerk “de Bron” Westerhaar. Jongeren die niet zo vaak meer in de kerk komen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met elkaar en met het geloof door een “terrassendienst” voor jongeren met een gezamenlijke maaltijd.

4. Stichting Werkgroep Oost —Europa Vriezenveen. Project “Schoon genoeg”. Mogelijk maken van goed sanitair en veilige drinkwatervoorzieningen voor de allerarmsten in Albis en Icafalva.

5. Werkgroep Albanië Vriezenveen. Humanitaire hulp ter plekke d.m.v. voedselvoorziening en verbetering leefomstandigheden. Dit jaar: beter onderdak voor gehandicapten jongen (lekkage-> schimmel).

6. Stichting Manna, Twenterand. Inrichting van nieuwe locatie voor bijvoorbeeld opslag voedsel.

7. Mannen Event, Vriezenveen. Het evangelie op laagdrempelige manier onder mannen verspreiden en onderlinge verbondenheid als christenen vergroten. Budget voor sprekers.

8. Cross- Over, Vriezenveen. Laagdrempelige cross-over diensten, ingesteld op randkerkelijken en niet- kerkelijken. Digitale leadsheets voor bands in de kerk.

9. Jeugdraad Hervormde Gemeente Westerhaar. Organisatie kidspraise i.s.m basisscholen in Westerhaar. Kinderen met evangelie in aanraking laten komen.

10. Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen. Nederlandse Patiënten Vereniging: diaconaat m.b.t. de ziekenzorg, mantelzorg, opstarten jongerengroep NPV.

11. Multiculturele maaltijden CCK2, Vriezenveen. Elkaar en elkaars leefwereld en cultuur beter leren kennen en sociale netwerken te vergroten. Budget voor versiering zaal.

12. Bijbelquiz NBG, Vriezenveen. De bijbelquiz van het NBG in combinatie met een verteller zorgt voor een evangeliserend karakter. Kosten voor het inhuren verteller, een hapje en een drankje, en de prijzen voor de avond.

13. Baptistengemeente ‘t Lieniezer Vroomshoop. Groep jongeren gaat in de meivakantie helpen bij verschillende projecten in Nederland en België. Verlaging bijdrage die jongeren zelf moeten leveren verlagen.

14. Jongerendienstcommissie Vriezenveen. Bijdrage voor een bijbelstudieweekend voor de JDC. “Als wij wat van Gods liefde en het geloof willen overbrengen op de jongeren dan zullen we zelf ook dichtbij elkaar moeten staan en in relatie met God.”

15. Kinderclub Aadorp. Clubavonden voor kinderen om de liefde van Jezus over te brengen op hen en ook op hun ouders. Bijdrage voor materialen.

16. Verspieders Express, Daarlerveen. Een plek bieden waar volop de ruimte is God en elkaar te leren kennen. Muziekbundels voor gebedsgroep en groeigroep.

17. CGK “Eben Haëzer”,  Almelo. 1. Project jeugd: opknappen van een multifunctioneel/pastoraal centrum in Roemenië. 2. Stichting Present Almelo.

18. M.C. De Rankjes, Vriezenveen. Clubavonden voor meiden van groep 3 t/m 8. Zingen, bidden en bijbellezen met daarna knutselen of een spelletje. Bijdrage voor gezellige feestmiddag ter ere van 70-jarig bestaan.

19. Stichting Rejoice, kinderkoor Westerhaar. Door het zingen van Christelijke liederen mensen dichter bij elkaar te brengen in het geloof en Gods boodschap uit te dragen. Bijdrage voor nieuwe bladmuziek.

20. Vakantie Club Week Aadorp. Jeugd Aadorp in contact brengen met het geloof. Bijdrage voor springkussen huren en high tea.

21. JV Psalm 119:9 en Stjaavelin Junior- autowas acties. Met jongeren bijeenkomen om leuke dingen te doen en samen bezig te zijn met het geloof. Bijdrage voor aanschaf van 2 hogedrukreinigers met benodigde slangen en koppelingen.

22. Zendingskrans Monica. Bijbelstudie en aandacht voor de zending binnen de Hervormde Gemeente Vriezenveen. Bijdrage voor reclame spandoeken jaarlijkse verkoopmiddag.

23. Stichting Waypoint Twenterand. Vanuit christelijke identiteit nieuwe wegen vinden en een extra mijl gaan om verslaafde mensen en kwetsbare jongeren weer een perspectief te bieden.

24. Jose op Missie, Wierden. Jeugdevangelisatie in Zuid-Afrika.

25. PCOB,  Den Ham. Bevorderen van sociale contacten in de christelijke gemeente.

26. Stichting Boost gospel festival, Den Ham. Door ontwikkeling festival organisatie.

27. St. Chr. Openbare Uitleenbibliotheek, Vriezenveen. Christelijke boodschap wordt overgedragen bij jong en oud. Een bijdrage voor het project “Kind en Bijbelse thema’s”.

28. Stichting Ondersteuningsfonds Roemenie, Vriezenveen. Diakonale hulp , ondersteuning van gezinnen.

29. Vakantiekinderkamp Albanie Alo Mik. Jongeren evangelisatie in Albanië via vakantiekampen. Bijdrage voor trainingsweekend voor de leiding.

30. SLB-Roemenië LeLe BaratJai Oikodomos. Voedselvoorziening voor allerarmsten

:

2017:

1. Christelijke Jeugdvereniging Psalm 119:9, te Vriezenveen voor nieuwe liedbundels en wenskaarten

2. Bijbelquiz, Twenterand & 500 jaar Reformatie voor start van de organisatie en prijzen Bijbelquiz 2017

3. Dabarteam BerkenvenVriezenveen voor nieuwe poppenkastpoppen bij de kinderclub

4. Stichting De Ontmoeting, Almelo voor Start missionair keuken project

5. Stichting Steunfonds VluchtelingenWerk Twenterand, voor leningen aan nieuwe vluchtelingen

6. MeisjesClub  De Rankjes, Vriezenveen voor aanschaf nieuwe zangbundels Op Toonhoogte

7. Baptisten Gemeente,  Westerhaar voor evangelisatie bij Kids- &  Teenzone

8. Bijbelkring De Vriezenhof, Vriezenveen voor kleine attenties bij feestdagen voor vrijwilligers en bewoners

9. A Stichting Reflection,Jeugdwerk Wijk Next/ Oost, Vriezenveen voor project de Koffer Geloofsopvoeding

B Stichting Reflection,Jeugdwerk Wijk Next/ Midden, Vriezenveen voor project de Koffer Geloofsopvoeding,

C Stichting Reflection,Jeugdwerk Wijk Next/ Zuid, Vriezenveen voor project de Koffer Geloofsopvoeding

10. Stichting Reflection,Jeugdwerk Wijk Next/ West, Vriezenveen voor project de Koffer Geloofsopvoeding

11. Jeugddienstcommissie PKN Vroomshoop voor uitvoering The Passion 2018

12. Stichting Lele Baratjai OIKODOMOS te Vriezenveen voor verbouwing Hospice in Lelei, Roemenie

13. Hervormde Gemeente PKN te Westerhaar voor Start Kinderkoor His Voice- geluidsapparatuur

14. Werkgroep Albanië Vriezenveen voor opzet ziekenvervoer in RRogozhine/ Kavaje, Albanie

15. Stichting Budget Op Orde Twenterand (BOOT) voor adoptie van een SchuldHulpMaatje

16. Stichting Helping Hands/ Peter & Tineke t Lam,  Israel voor nieuwe zaag-apparatuur Sociale Werkplaats Bethlehem

17. Stichting Moreira/ Dollen- Joyce in Brazilie  voor start gezinsproject Mao Amiga-Helpende hand

18. Vakantiebijbelweek Vriezenveen voor HGJB project Aan tafel

19. Doing-good Noah Bolte, Vriezenveen voor Project Malawi-Chitipi, Children of the Nations

20. Flame-ON, Vriezenveen voor doorstart Tiener-Jongerenwerk

21. VBW middaggroep te Vriezenveen voor nieuwe T-shirts voor middagteam VBW

22. IKEG (Interkerkelijk Kinder Evangelisatie Genootschap) Apeldoorn voor interkerkelijke Evangelisatie gericht op kinderen

23. Stichting Waypoint Twenterand  voor uitbreiding hulp bij verslaving/ toerusting kerkelijk vrijwilligers

24. Stichting Sadiki te Vriezenveen, voor Bijbelles met maaltijd,Sadiki Children Bible School, Nairobi

25. CGK ‘Eben Haezer’ te Almelo voor interkerkelijke Evangelisatie Ruiterdagen 2017 Almelo

26. Stichting Werkgroep Oost-Europa te Vriezenveen voor medicijnen en hout voor Fertholmash, Ukrain

27. Stichting Christelijke Openbare Uitleenbibliotheek te Vriezenveen  voor Project uitbreiding aanbod voor jongeren & aantrekken nieuwe lezers

28. Stichting Ondersteuningsfonds Roemenië te Vriezenveen voor levensmiddelenpakket/ incontinentie materiaal voor arme gezinnen

29. World Servants, Groep PKN- Vroomshoop voor jongerenreis 2017 Bolivia/Guatemala

30. Manna Happy Kids, Twenterand voor verjaardagspakket


 

2016:

Werelddiakonaat:
Stichting ondersteuningsfonds Roemenië Vriezenveen - Diaconale hulp aan arme gezinnen;
Stichting Lele Baraljas (SLB) Vriezenveen – uitbreiding warme maaltijdvoorziening in Gacaseni;
Compassion via Muskathlon – Kind-sponsorproject Oeganda 2016;
St. Werkgroep Oost-Europa Vriezenveen – tunnelkas in Ege Roemenië, tuinderij voor verstandelijk gehandicapte weesjongens;
Werkgroep Albanië Vriezenveen – Watervoorziening in Progonat in Gjirokaster Albanië;
Russisch Vocaal Ensemble (RVE) Almelo – Concert met Politieorkest voor Stichting Kinderen van Uganda;
Stichting Helping Hands, Peter en Tineke ’t Lam, Israël – Arbeidsintegratie voor Arabische vrouwen in Bethlehem.

Evangelisatie:
PKN Hervormd Westerhaar – Zangfestival ‘One-Ness’;
CGK Almelo Lichtjestocht 2016 – Het Kerstevangelie laagdrempelig zichtbaar in Almelo;
Gereformeerde kerk Westerhaar PKN – Liedboeken voor kerkradioluisteraars;
Stichting Christelijke openbare uitleenbibliotheek Vriezenveen – vernieuwde opzet voor lezersbehoud & uitbreiding;
Thuis Front Team Anna Bolte Vriezenveen – Anna Bolte aan boord van ‘Logos Hope’;
Jeugddienst commissie PKN Vroomshoop – The Passion uitvoering 2017;
Bijbeltuin Den Ham – Inrichting Bijbeltuin op de Mageler Es nabij de Joodse begraafplaats;
Bond tegen het Vloeken Veenendaal – KlasseTaal, voorlichtingsproject op scholen.

Binnenlands diakonaat
Stichting Waypoint Twenterand – hulp en ondersteuning voor verslaafde jongeren;
Stichting Steunfonds Vluchtelingenwerk Twenterand - Hulp en ondersteuning voor vluchtelingen;
Stichting Manna Voedselbank Twenterand – Manna Happy Kids (verjaardagsdozen).


 

2015: Bond tegen vloeken, st.ondersteuningsfonds Roemenië, Vjenne goes Kenia, Herv.jeugd Westerhaar, Operatie Mobilisatie, st.Kinderhulp Tsjernobyl, St. Lele Baratai Oikodomos, Jeugdclub ’t Anker Aadorp, Werkgroep Albanie, Kerkinactie Vroomshoop, Reflection, 40 jr.Clavis, Interkerkelijk koor Vriezenveen, Reflection vakantiebijbelweek middagprogramma, Bijbelkring Vriezenhof, St. Helping Hands, St. Volg Mij, Dabar Berkenven.

2014: St. Sadiki, St. Tjernobylkinderen, Manna

2013: PKN Vroomshoop Kerk in Actie, Ger.Kerk Vriezenveen koffertjes, Manna “kids” project, PKN Westerhaar jeugdalpha, St. Helpt Roemenië.

2012: Evangelische Gemeente Hebron, Herv.Gem.Westerhaar, st.Sadiki, Werkgroep Albanie Vriezenveen voor te bouwen brug, MEER, St.Reflection, Wijkteam Ger.Kerk.

2011: Vakantieproject asielzoekers uit het AZC Almelo, Bijbels voor Tjernobyl kinderen die hier waren, St.Manna