'...Hij die het goede zaait, is de Mensenzoon...' Mat 13:37